Verzekeringen

Soms weigert een verzekeringsmaatschappij uw schade te vergoeden. Als uw
klachten daarover niet tot een oplossing met de verzekeraar leiden dan zijn
wij u graag van dienst met advies. Wij zullen voor u nagaan of
de verzekeraar zich terecht beroept op polisvoorwaarden of andere door de
verzekeraar gestelde feiten of omstandigheden waardoor er niet of minder
wordt uitgekeerd dan u verwachtte. Na bestudering van het dossier kunnen
wij u adviseren over de haalbaarheid van de zaak. Het kan zijn, dat wij eerst aanvullende informatie moeten inwinnen, voordat wij u kunnen adviseren.


info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam