Letselschade

Schade die geleden wordt door verwonding van lichaam of geest, maar ook schade door overlijden wordt door ons aangeduid met letselschade. Bij het ontstaan van dit soort schade verandert er voor het slachtoffer en de familie van het slachtoffer vaak heel veel. Dit maakt de problematiek complex en ingrijpend. In het Nederlandse recht is het uitgangspunt, dat ieder zijn eigen schade draagt. Maar in veel gevallen is een ander aansprakelijk voor de schade en kan de schade op deze derde verhaald worden. In veel gevallen betaalt dan een Verzekeringmaatschappij de schade.
Wij kunnen u helpen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid van deze derde of de verzekeraar van deze derde. Is de aansprakelijkheid eenmaal vast gesteld, dan kunnen wij u helpen bij het vast stellen van de omvang van de schadevergoeding. Meestal gebeurt dit in overleg met de verzekeraar, waarbij wij nauwlettend uw belangen in de gaten houden.

Expertise
Bij ons kantoor staan kwaliteit en expertise centraal.  Mr. Gilles Beydals, bij ons letselschadeadvocaat, heeft in zijn vakgebied meer dan 27 jaar ervaring. Als lid van de Vereniging voor Letselschade Advocaten voert mr. Beydals bovendien het LSA keurmerk. Dit keurmerk betekent dat de advocaat als letselschadespecialist voldoet aan een scala aan vereisten. Zo houdt de advocaat zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van letselschade en vindt hierbij een jaarlijkse bijscholing plaats.

Kosten
In veel gevallen kost de rechtsbijstand u helemaal niets. Als een derde aansprakelijk is voor uw schade is het vaak mogelijk alle kosten voor rekening van de verzekeraar van deze derde te brengen. De kosten van rechtsbijstand zijn dan een onderdeel van de schade, die de verzekeraar aan u moet vergoeden.
Een letselschadeadvocaat is doorgaans ook niet duurder dan andere belangenbehartigers, maar u heeft wel meer garantie op kwaliteit.

Blijkt de financiële draagkracht van de rechtzoekende onder een bepaalde grens te liggen, dan komt de rechtzoekende in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt in dat het grootste deel van de advocaatkosten niet voor rekening van de rechtzoekende komen, maar door de overheid worden betaald.
Zie voor meer informatie: Gefinancierde Rechtsbijstand

Er zijn aanbieders, die letselschade op basis van no cure no pay aanbieden. Weest u hiermee voorzichtig. Het risico is groot, dat u uiteindelijk onnodig heel veel geld kwijt bent. Het is al helemaal niet nodig, indien de wederpartij de kosten van rechtsbijstand voor u betaalt.
Voor meer informatie zie: Private Financiers

Oorzaak letselschade
Letselschade kan allerlei oorzaken hebben, zoals een bedrijfsongeval, een verkeersongeval, een medische fout, een mishandeling, maar ook tal van andere oorzaken.

Bij een mishandeling betaalt de Staat vaak (een deel van) de schade, als de dader veroordeeld is en geen geld heeft om uw schade te vergoeden. Daarvoor is het wel nodig, dat de strafrechter uw schadevergoeding heeft toegewezen. Het is van groot belang, dat u zich bij de strafrechter door een letselschadeadvocaat laat bijstaan.
info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam