Koop en verkoop

Een koopovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen.
Bij een mondelinge overeenkomst doemt het probleem van de bewijslast
op. Bij schriftelijke overeenkomsten strijden partijen vaak over wat de
bedoeling is van de overeenkomst of bepaalde onderwerpen daarvan.
Ons kantoor kan u de helpende hand bieden. Wij kunnen u van dienst zijn voor het duidelijk op schrift stellen van gemaakte koop/verkoopafspraken maar wij
kunnen u ook van dienst zijn voor een advies of second opinion. De
daarmee gepaard gaande kosten wegen niet op tegen de omvang van
de schade als het mis mocht gaan en u tot de ontdekking komt dat u
de "kleine lettertjes" over het hoofd hebt gezien.


info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam