Huur bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte valt wettelijk gezien uiteen in twee groepen: middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte.

Onder middenstandsbedrijfsruimte vallen winkels en horecagelegenheden. Deze heeft als kenmerk dat het een voor publiek toegankelijke ruimte is waar diensten worden aangeboden en/of goederen worden verkocht voor directe levering zoals bijvoorbeeld supermarkten, slagerijen, internetcafés, kapsalons, restaurants. Voor middenstandsbedrijfsruimte gelden wettelijke regels die voornamelijk zijn gericht op een vergaande bescherming van de positie van de huurder. Dit is geregeld in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Daarbij gaat het onder meer over de (minimale) duur van de huurovereenkomst en de wijze van het verlengen of  beëindigen daarvan.

Bij overige bedrijfsruimte moet u denken aan kantoren, fabrieken, opslagloodsen (waarin geen directe verkoop plaats vindt), banken, showrooms, praktijkruimten (huisarts, fysiotherapeut e.d.).
De huur/verhuur van overige bedrijfsruimten is niet of nauwelijks in de wet geregeld. De gedachte daarachter is dat de vestigingsplaats minder belangrijk is dan bij bijvoorbeeld winkels. Verhuurder en huurder hebben dus veel meer vrijheid bij het opmaken van de huurovereenkomst.

Ons kantoor adviseert zowel verhuurders als huurders van (middenstands)bedrijfsruimten en staat hen bij in uit de huurovereenkomst voortkomende geschillen.
info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam