Bijstandszaken

Ons kantoor behandelt veel bijstandszaken. De Wet Werk en Bijstand (WWB) wordt voortdurend aangepast. De trend is dat de regelgeving wordt verscherpt en de positie van de bijstandsgerechtigden meer en meer wordt uitgehold. Wij staan diegenen bij die klem komen te zitten tussen de raderen van de uitvoerende instanties, via advies en in bezwaar en eventueel beroep bij de rechtbank of hoger beroep bij de Centrale Raad voor Beroep. Waar nodig dienen wij bij de sector bestuursrecht van de rechtbank een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in. Voor mensen met een bijstandsuitkering geldt dat zij in vrijwel alle gevallen in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand met een kleine eigen bijdrage.
Zie: www.rvr.org
info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam