Bedrijfsongevallen

Bij bedrijfsongevallen is de werkgever in veel gevallen aansprakelijk, maar niet in alle gevallen. De werkgever heeft een zware verplichting om voor veilige werkomstandigheden te zorgen. Bij bedrijfsongevallen blijkt vaak, dat de werkgever niet in voldoende mate voor deze veilige omstandigheden heeft gezorgd. Daarom is de werkgever dan aansprakelijk voor de schade, die is opgetreden doordat de arbeidsomstandigheden niet veilig genoeg waren. Er zijn ook gevallen, waarin de werkgever voor een verzekering voor de werknemer zorg had moeten dragen. Als een dergelijke verzekering er dan niet is, kan de werkgever hiervoor aansprakelijk zijn.
Voor meer informatie zie: letselschade

Een bedrijfsongeval kan ook arbeidsconflicten tot gevolg hebben. Uw werkgever wil misschien wel meteen van u af. Maar u heeft wel recht op de normale bescherming tegen ontslag.
Zie voor meer informatie: arbeidsovereenkomsten
info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam