Ambtenarenzaken

Ambtenaren hebben (nog steeds) een andere positie dan werknemers bij ontslag. Indien zich problemen met de werkgever voordoen of dreigen voor te zullen doen, dan is het voor ambtenaren raadzaam zich zo snel mogelijk te laten adviseren over hun rechtspositie. Ons kantoor biedt daarin de helpende hand, ook als het gaat om inmiddels aangezegd ontslag. In dat geval staan wij u dan bij in bezwaar en eventueel beroep bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Waar mogelijk trachten wij echter -uiteraard in nauwe samenspraak met u- eerst met de werkgever tot een oplossing in der minne te komen, bijvoorbeeld via een geregeld ontslag met ontslagvergoeding en waarborging van ww-rechten.

Voor niet-ambtenaren verwijzen wij naar ontslagzaken op onze website.
info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam