Actualiteiten

21 november 2011

Ongewenste energieleverancier.

In deze tijd waarin marktwerking hoog in het vaandel geschreven staat worden argeloze burgers -onder meer- te pas en te onpas overvallen door aalgladde verkopers die u trachten te verleiden om een andere energieleverancier te nemen. Vaak worden consumenten overeenkomsten opgedrongen zonder dat men dit beseft. Indien echter tijdig actie wordt ondernomen kan men hier nog onderuit komen.

Een van de grote spelers op de energiemarkt is de Nederlandse Energie Maatschappij (NEM).De NEM werft nieuwe klanten met onder meer telefonische verkoop. Dat gaat vaak zo geraffineerd in zijn werk dat de overvallen consument door iets te vaak “ja” te zeggen in de val trapt en aan een (niet gewenste) overeenkomst vast zit. Als er wordt geprotesteerd wordt gedreigd met ontbindingskosten en het feit dat het telefonische verkoopgesprek op de band is opgenomen en als bewijs geldt voor een rechtsgeldig tot stand gekomen overeenkomst. Er wordt uiteraard niet op gewezen dat de klant alsnog de overeenkomst kan ontbinden.

Op 15 december 2008 vond er een telefoongesprek plaats tussen de NEM en de heer A. Een deel van dat gesprek is opgenomen. Daaruit blijkt dat de NEM “binnen enkele dagen een bevestiging van de gemaakte afspraken en de productvoorwaarden”zal toezenden. Verder werd te kennen gegeven dat mijnheer A tot 7 werkdagen na ontvangst van de bevestiging de overeenkomst schriftelijk kon annuleren. Omdat de NEM van mening is dat er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen gaat zij over tot levering van energie die door mijnheer A niet wordt betaald. De NEM vordert bij de kantonrechter een bedrag van € 2.132,03 wegens niet betaalde energie plus kosten. De geluidsopname wordt ter onderbouwing van de vordering door de NEM in de procedure gebracht. De heer A verweert zich tegen de vordering en stelt dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen. Hij zou dit aan het einde van het telefoongesprek (dat niet meer werd opgenomen) gezegd hebben.

De kantonrechter stelde voorop dat het hier ging om een consumentenkoop waarbij sprake is van een zogeheten koop op afstand. Op grond van artikel 46c tweede lid van Boek 7 BW diende de NEM de overeenkomst schriftelijk te bevestigen. In zo’n schriftelijke bevestiging dienen naast de kerngegevens van de overeenkomst de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding of opzegging te worden opgenomen. De NEM kon geen kopie van de benodigde bevestiging overleggen. De overgelegde geluidsopname achtte de kantonrechter onvoldoende om aan te nemen dat er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand was gekomen.

En zelfs al zou er wel een mondelinge overeenkomst tot stand zijn gekomen, aldus de kantonrechter, dan nog zou de overeenkomst tijdig zijn ontbonden. Mijnheer A had het toegezonden contract namelijk direct geretourneerd en daarbij opgemerkt dat hij niet in staat was een overeenkomst af te sluiten omdat hij inmiddels failliet was verklaard. Volgens de kantonrechter was dat op correcte wijze gebeurd omdat een ontbinding op grond van artikel 46d van Boek 7 BW in iedere vorm kan geschieden. Verder was er tijdig ontbonden omdat de termijn pas begint te lopen als de zaak wordt geleverd (of zoals hier het geval er een begin wordt gemaakt met energielevering).

Het geheel resulteerde in een algehele afwijzing van de vordering met veroordeling van de NEM in de kosten van de procedure. De kantonrechter te Assen wees op 15 februari ook vonnis in een zelfde zaak tegen de NEM. Ook in deze zaak kon de NEM niet de kopie van de schriftelijke bevestiging overleggen. Gedaagde stelde dat hij nooit een bevestiging had ontvangen. Nu de NEM een en ander niet kon bewijzen stond het volgens de kantonrechter gedaagde vrij om later dan de zeven dagen termijn te ontbinden. Nu er dus geen rechtsgeldige overeenkomst was afgesloten kon de NEM zich in deze procedure daar verder niet op beroepen. Tijdens de procedure had de NEM haar eis aangevuld voor het geval de kantonrechter zou oordelen dat er geen sprake was van een overeenkomst. Er was immers wel gas en elektra geleverd en dat wilde de NEM toch wel betaald zien. Op grond van ongerechtvaardigde verrijking diende de gedaagde partij slechts hetgeen verbruikt was te betalen. De in rekening gebrachte boetes (€ 252,37) en incassokosten werden afgewezen.

Uit bovenstaande praktijkvoorbeelden blijkt eens te meer dat consumenten behoorlijk worden beschermd tegen malafide praktijken. Het is dan natuurlijk wel zaak om alert te reageren op ongewenste omstandigheden en, als het toch op een procedure aan komt, zich te laten voorlichten door een advocaat of jurist.

Advocaat:
Mr Peter P. Klokkers

www.rechtspraak.nl: Rechtbank Utrecht sector kanton 2 maart 2011, LJN BP6621
Rechtbank Assen sector kanton 15 februari 2011, LJN BP4835


Plaats een reactie

Naam:
E-mail adres:
Reactie:
 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam