Actualiteiten

31 januari 2012

Privé-omstandigheden leiden tot ontslag

Onder bepaalde omstandigheden kunnen omstandigheden die vrijwel geheel in de privèsfeer liggen toch leiden tot ontslag, zoals uit onderstaand beschreven zaak blijkt.

Werknemer A was in 2009 in dienst getreden als orgelbouwer bij de firma X. Deze gespecialiseerde firma heeft een klein team medewerkers. A raakte bevriend met collega C. Deze collega was de chef van A. Er was dus naast de vriendschap tevens een zakelijke gezagsverhouding. Op enig moment ontstond er een liefdesrelatie tussen A en de echtgenote van zijn collega tevens vriend C. De buitenechtelijke relatie kwam aan het licht hetgeen de verhoudingen tussen A en collega C uiteraard geen goed deed. als gevolg daarvan meldde A zich in januari met spanningsklachten ziek.

De werkgever kwam uiteindelijk op de hoogte van de liefdesrelatie en stelde bij brief van 23 augustus 2011 A op non-actief. Daarbij stelde de werkgever A voor de keuze om een einde aan de liefdesrelatie te maken, bij gebreke waarvan de werkgever een ontslagprocedure zou aanvangen. A protesteerde zich bij brief van 26 augustus 2011 tegen de non-actiefstelling en stelde zich beschikbaar de bedongen arbeid te verrichten. Daarop wendde de werkgever zich tot de kantonrechter met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van dringende redenen bestaande uit gewijzigde omstandigheden. De werkgever onderbouwde het verzoek met de stelling dat de arbeidsverhouding ernstig was verstoord.

De kantonrechter oordeelde dat er inderdaad sprake was van een ernstig verstoorde arbeidsverhouding. Het bedrijf was dermate klein dat het onmogelijk was dat A zijn collega C kon ontlopen. De door A gestelde arbeidsongeschiktheid kon evenmin een belemmering voor toewijzing van het verzoek zijn nu de Arbo-dienst had vastgesteld dat er slechts sprake was van situatieve arbeidsongeschiktheid. De kantonrechter stelde voorop dat het een werkgever in beginsel niet toekomt om bemoeienis te hebben met het privéleven van zijn werknemers. Onder bepaalde omstandigheden en na een behoorlijke belangenafweging kan dat echter anders komen te liggen. De werkgever heeft die ruimte als de persoonlijke omstandigheden van de werknemer een goede uitvoering van het dienstverband ernstig (dreigen) te schaden terwijl in redelijkheid geen andere oplossingen ter beschikking staan. De kantonrechter achtte de ontstane situatie als onwerkbaar welke is veroorzaakt door de omstandigheid dat A een relatie is aangegaan met de echtgenote van zijn collega C.  "Hoewel deze affectieve relatie als een privé-aangelegenheid moet worden aangemerkt, heeft [A] hiermee wel het risico genomen dat deze privé-omstandigheid gevolgen zou krijgen voor de arbeidsrelatie met [werkgever-verzoekster]." Wel werd aan A een

Uit de uitspraak blijkt dat privé-omstandigheden wel degelijk een rol kunnen spelen in een arbeidsverhouding waarbij dan wel aangetekend wordt dat deze omstandigheden van niet geringe invloed zijn op die arbeidsverhouding. Werknemers doen er goed aan dat te beseffen.

Advocaat:
mr Peter P. Klokkers

Bron: kantonrechter Haarlem 21 december 2011, LJN BU9411


Plaats een reactie

Naam:
E-mail adres:
Reactie:
 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam