Actualiteiten

23 maart 2012

Wet incassokosten definitief aangenomen

Nadat vorig jaar onder supervisie van minister Opstelten van Justitie enige aanpassingen hadden plaatsgevonden is op dinsdag 13 maart 2012 de wet normering buitengerechtelijke incassokosten door de Eerste Kamer als hamerstuk aangenomen. Het wetsvoorstel beoogt de wildgroei van incassobureaus en hun malafide praktijken te beteugelen.

Overigens bezondigen ook de zogenaamde gerenommeerde incassobureaus en incassodeurwaarders zich vaak aan het in rekening brengen van allerlei onduidelijke kosten. Maar ook de energieleveranciers weten van wanten en komen soms met aanmaningskosten die hoger zijn dan de openstaande maandschuld. Als zo'n vordering vervolgens naar een incassobureau of incassodeurwaarder gaat komen er op het brutobedrag nogmaals incassokosten. Opmerkelijk is wel dat, indien bij non-betaling de zaak bij de kantonrechter wordt aangebracht de door de energiemaatschappij in rekening gebrachte kosten niet meer in de dagvaarding worden opgenomen. Na invoering van de nieuwe wet zal aan deze praktijken een einde komen, ofschoon er toch weer wat valkuilen opdoemen, met name bij de zogeheten duurovereenkomsten (huur, telefonie, energie en dergelijke).

De belangrijkste punten die opvallen zijn de uitsluiting van het recht op matiging van de incassokosten door de rechter en het toelaten van het vorderen van incassokosten voor elke te laat betaalde factuur ter zake duurvorderingen zoals huur, telefonie, kabel en energiekosten. Vooropgesteld dat dit pas mag na verzending van een schriftelijke herinnering en dan niet eerder dan nadat 14 dagen zijn verstreken. Betaalt een debiteur dus binnen 14 dagen na het verzenden van de herinnering dan is hij alleen de hoofdsom (factuur- of maandbedrag) verschuldigd.  Volgens de bij de wet behorende staffel bedragen de minimale incassokosten 40 euro per openstaande factuur, mits tijdig aangemaand wordt. Wordt er niet tijdig aangemaand, dan mogen de kosten slechts eenmalig over het totale bedrag van de openstaande facturen worden berekend.

Over de eerste € 2.500,- mag 15% kosten in rekening worden gebracht; over de volgende € 2.500,- is dat 10%; over de volgende € 5.000,- wordt dat 5% en voor alles boven € 10.000,- geldt een percentage van 1%. Dit met een minimum van € 40,-. Voorbeelden:

tot € 266,67 is altijd € 40,- aan incassokosten verschuldigd.een vordering van € 2.500,- mag met 15% = € 375,- belast worden.een vordering van € 5000,- mag met € 625,- worden belast (€ 375,- + € 250,-) een vordering van € 10.000,- doet € 875,- aan incassokosten (€ 375,-+ € 250,-+ € 250,-) de maximale incassokosten bedragen € 1.025,- bij een vordering van € 25.000,-.

De kosten, die in rekening worden gebracht, mogen nooit hoger zijn dan de bedragen die volgens de wettelijke staffel verschuldigd zijn. Mijn verwachting is dat er vooral bij consumenten onduidelijkheid zal ontstaan, omdat sommige bedrijven die doorlopende diensten verlenen  (periodiek terugkerende vorderingen zoals huur, telefonie- en energiekosten) op basis van de totale hoofdsom incassokosten zullen berekenen terwijl andere bedrijven dit weer op basis van het aantal openstaande facturen zullen doen. Naar ik mag hopen zal de rechtspraak hierin uiteindelijk duidelijkheid moeten scheppen in de zin wat wel en wat niet redelijk is. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de wet normering buitengerechtelijke incassokosten precies in werking zal treden. Dit kan op 1 juli 2012 of op 1 januari 2013 zijn.

Advocaat: mr Peter P. Klokkers


Plaats een reactie

Naam:
E-mail adres:
Reactie:
 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam