Actualiteiten

29 januari 2018

Dwangsom voor eigenmachtige huisbaas

 

Uit onderstaande zaak blijkt dat het voor eigen rechter spelen een dure zaak kan zijn.

Inleiding
Huurders en verhuurders dienen de regelingen uit huurcontract en wet te respecteren. Zo dient de verhuurder een woning zonder gebreken ter beschikking te stellen en de huurder het ongestoord woongenot te gunnen. De huurder dient tijdig de huur te betalen en zich als goed huurder te gedragen. Onderhuur wordt veelal contractueel  verboden en de laatste tijd wordt in huurovereenkomsten een extra beding opgenomen waarin expliciet wordt verboden om de woning onder te verhuren via Air BNB of aanverwante wijze van onderverhuur.

De zaak
In de huurovereenkomst die eigenaar X sloot met huurder Y via tussenpersoon Z was in de huurovereenkomst opgenomen dat "onderhuur/verhuren via AIRBNB of iets dergelijks” ten strengste verboden was en dat overtreding zou leiden tot “acute ontbinding van de huurovereenkomst. Met als gevolg uitzetting van het gehuurde”. Deze regel werd door de verhuurder dan ook letterlijk uitgevoerd toen bleek dat huurder het appartement via Air BNB voor twee korte periodes had verhuurd. Huurder zelf verbleef gedurende die tijd in het buitenland voor studie. De verhuurder verschafte zich toegang tot de woning en verving de toegangssloten. Vervolgens werd de woning door de verhuurder geheel ontruimd en werden de aan huurder toebehorende goederen, waaronder een piano, ergens opgeslagen. Verhuurder liet per e-mail aan huurder weten dat hij zijn spullen kon terug krijgen als hij afstand zou doen van de borgsom plus € 2.063,30 aan verhuurder zou betalen bij wijze van schadevergoeding. Dat bedrag kwam overeen met de netto opbrengst van de Air BNB verhuur. 

In kort geding vorderde de huurder teruggave van zijn bezittingen onder verbeurte van dwangsommen van € 1000,00 per dag dat verhuurder daarmee in gebreke zou blijven, met een maximum van te verbeuren dwangsommen van € 40.000,00. De verhuurder was van mening dat hij het recht had het appartement te ontruimen en de goederen onder zich te houden op grond van het feit dat een eerder gelegd (voorlopig/conservatoir) bankbeslag onder de huurder niet voldoende bleek om de vorderingen van de verhuurder te dekken.

De kort geding rechter stelde vast dat, ondanks de overtredingen, de verhuurder onrechtmatig had gehandeld door zich toegang tot het appartement te verschaffen en daarmee ernstig inbreuk had gemaakt op de rechten van de huurder. De rechter stelde verder vast dat de verhuurder niet het recht had om de huurder de toegang tot het appartement te ontzeggen.  Dat de huurder in strijd met de huurovereenkomst had gehandeld doet daaraan niet af. Slechts na een ontruimingsvonnis en dan met inschakeling van de deurwaarder kan een gehuurde woning of appartement worden ontruimd. 

De verhuurder diende de verwijderde goederen binnen 48 uur nadat het vonnis aan hem door de deurwaarder was overhandigd (betekend) , de in het vonnis genoemde goederen terug te geven. Iedere dag of dagdeel dat de verhuurder daarmee in gebreke bleef leverde een dwangsom van € 1.000,00 op. Verder werd de verhuurder veroordeeld in de kosten van de procedure. 

Met name in Amsterdam waar de woningnood hoog is, komt het voor dat huurders door verhuurders worden geïntimideerd. Veel huurders, met name expats, kennen hun rechten niet. Zij doen er goed aan om bij huurgeschillen juridisch advies in te winnen. Verhuurders waarvan huurders contractbreuk plegen doen er eveneens goed aan om zich deskundig te laten bijstaan. 

Amsterdam, 29 januari 2018 

mr. Peter P. Klokkers

 

Bron: Rechtbank Amsterdam, 24 augustus 2017
Vindplaats: rechtspraak.nl/uitspraken onder ECLI:NL:RBAMS:2017:6236


Plaats een reactie

Naam:
E-mail adres:
Reactie:
 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam