Actualiteiten

27 juli 2017

enquête consultatie document gedragsregels 2017

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft een consultatie document voor nieuwe gedragsregels voor advocaten verspreid. Aan advocaten is gevraagd een enquête in te vullen over dit voorstel. Hieronder treft u de ingevulde enqête aan. Het consultatie document en een brief over één van de gedragsregels worden elders op deze website geplaatst.
De maatschappelijke rol van de advocaat.
De nieuwe regels 1 t/m 9 gaan over de maatschappelijke rol van de advocaat.
Onderstaande vragen gaan over dit onderdeel.

Vindt u de nieuwe regels in dit onderdeel duidelijk?
Ja, helder en goed toegelicht
 Nee, voor mij is het nog niet duidelijk genoeg

Kunt u uw antwoord toelichten (max. 8000 tekens incl. spaties):
2 lid 3. Op het provisieverbod wordt in afwijking van de huidige tekst een uitzondering mogelijk gemaakt. Niet duidelijk is, waaraan gedacht wordt bij die uitzondering. In de toelichting wordt uitsluitend vermeld, dat er een uitzonderingsmogelijkheid is. Voorts wordt naar het dekenberaad van 5 nov. 2015 verwezen. Onduidelijk hierbij is, of het standpunt van het dekenberaad onder de nieuwe regels nog steeds geldt, dan wel dat dit juist die uitzondering betreft.
3. Niet duidelijk is, waarom de oude regel 10 lid 2 is vervallen.

Heeft u suggesties voor verbetering van de regels en/of de toelichting in dit onderdeel (max. 5000 tekens incl. spaties):
2 lid 3. Ofwel afzien van de uitzondering, dan wel de toelichting verbeteren.
3. Toelichting aanvullen.

De advocaat in de verhouding tot zijn cliënt.
De nieuwe regels 10 t/m 17 gaan over de advocaat in de verhouding tot zijn cliënt.
Onderstaande vragen gaan over dit onderdeel.

Vindt u de nieuwe regels in dit onderdeel duidelijk?
Ja, helder en goed toegelicht
 Nee, voor mij is het nog niet duidelijk genoeg

Kunt u uw antwoord toelichten (max. 8000 tekens incl. spaties):
10 lid 3. Het zou wenselijk zijn op te nemen, dat de advocaat niet alleen jegens zijn cliënt verantwoordelijk blijft voor de behandeling, maar ook jegens derden (rechterlijke macht, wederpartij en anderen).
17 lid 1. Een deel van deze bepaling is achterhaald, staat op gespannen voet met de wet op de rechtsbijstand en bemoeilijkt de letselschade praktijk ten nadele van de rechtzoekende. Ik zal hierover een brief schrijven aan de Algemene Raad.
17 lid 3. Dit is al geregeld in de VODA (art. 6.19 lid 4).

Heeft u suggesties voor verbetering van de regels en/of de toelichting in dit onderdeel (max. 5000 tekens incl. spaties):
10 lid 3. Ofwel opnemen, dat de advocaat ook jegens derden verantwoordelijk is, dan wel de beperking "tegenover zijn cliënt" laten vervallen.
17 lid 1. Zie mijn brief hierover aan de Algemene Raad.
17 lid 3. Laten vervallen.

De advocaat in de verhouding tot deelnemers aan het rechtsbedrijf.
De nieuwe regels 18 t/m 21 gaan over de advocaat in de verhouding tot deelnemers aan het rechtsbedrijf.
Onderstaande vragen gaan over dit onderdeel.

Vindt u de nieuwe regels in dit onderdeel duidelijk?

Ja, helder en goed toegelicht
 Nee, voor mij is het nog niet duidelijk genoeg

Kunt u uw antwoord toelichten (max. 8000 tekens incl. spaties):
19 lid 1. In Kantonzaken zendt de Rechtbank de ingediende conclusies of aktes aan de wederpartij. Het toezenden van deze stukken door de advocaat is daarmede in deze zaken dubbelop geworden. Nu de Kantongrens door de wetgever zo is opgerekt, is het de vraag of er op deze regel niet een uitzondering gemaakt moet worden voor het toezenden van processtukken bij de sector Kanton.
20 lid 2 en 3. Lid 2 beperkt zich tot kosten van getuigen en deskundigen. De oude regel 32 geldt ook voor inschakeling van anderen buiten een procedure. De mogelijkheid voor de advocaat om een voorbehoud te maken wat betreft de betaling is bij het oproepen van getuigen niet logisch. De getuigen zijn immers wel verplicht om te verschijnen. Het instaan voor het honorarium van een deskundige in een procedure op toevoegingsbasis is niet logisch. Op grond van de wet wordt in civiele zaken het honorarium in debet gesteld. De griffier betaalt het honorarium en verhaalt dit na de kostenveroordeling op de partij, ten wiens laste de kosten komen.

Heeft u suggesties voor verbetering van de regels en/of de toelichting in dit onderdeel (max. 5000 tekens incl. spaties):
19 lid 1. Uitzondering formuleren voor stukken, die ook al tijdig door het gerecht aan de wederpartij worden gezonden.
20 lid 2 en 3. Het zou beter zijn dit los te maken van 20 lid 1 en er een aparte regel van te maken met meerdere leden, waarin deze financiële verplichtingen beter geregeld worden.

De advocaat in de verhouding tot zijn beroepsgroep.
De nieuwe regels 22 t/m 27 gaan over de advocaat in de verhouding tot zijn beroepsgroep.
Onderstaande vragen gaan over dit onderdeel.
Vindt u de nieuwe regels in dit onderdeel duidelijk?

Ja, helder en goed toegelicht
 Nee, voor mij is het nog niet duidelijk genoeg

Kunt u uw antwoord toelichten (max. 8000 tekens incl. spaties):
24. Dit is een breuk met het verleden. Daarom is er een overgangsregeling nodig. Brieven, die onder het oude gedragsrecht zijn verzonden, zouden mijns inziens niet in de procedure gebracht mogen worden.
VERVALLEN regel 20. Niet onderbouwd is, waarom deze regel is vervallen.

Heeft u suggesties voor verbetering van de regels en/of de toelichting in dit onderdeel (max. 5000 tekens incl. spaties):
24. Toelichting op de gedragsregel aanvullen om daarmede het overgangsrecht te regelen.
VERVALLEN regel 20. Ofwel alsnog opnemen dan wel in de toelichting onderbouwen, waarom deze regel is vervallen.

 


Plaats een reactie

Naam:
E-mail adres:
Reactie:
 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam