Actualiteiten

17 april 2012

Lager loon na functiewijziging wegens reorganisatie

Werknemers kunnen soms geconfronteerd worden met wijzigingen van functie en vermindering van salaris door omstandigheden die buiten hun macht liggen. Werknemers hoeven daar niet in alle gevallen mee akkoord te gaan.
Veel hangt af van de omstandigheden van het geval.

De zaak
Door reorganisatie komt de functie van de werknemer te vervallen. Er is wel een andere functie voor hem beschikbaar maar dan wel tegen een salaris dat bijna 1.200,- bruto per maand lager ligt. De werknemer gaat hiermee niet akkoord en spant een kort geding aan bij de kantonrechter.

De procedure
De rechter stelt in de eerste plaats vast dat er sprake is van een voorstel van de werkgever om de primaire arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Loon is zo’n primaire arbeidsvoorwaarde. De vraag die dan vervolgens opdoemt is of de werknemer verplicht om op dit voorstel in te gaan?
Omdat het hier ging om een eenzijdige functiewijziging onderzocht de kantonrechter vervolgens of daarover iets in de arbeidsovereenkomst was opgenomen. Dat was niet het geval zodat de kantonrechter aansluiting zocht bij twee belangrijke arresten van de Hoge Raad. In het eerste arrest oordeelde de Hoge Raad dat een werknemer zich dient te gedragen als een goed werknemer en dat hij "op redelijke voorstellen van de werkgever in het algemeen positief behoort in te gaan en dat hij dergelijke voorstellen alleen mag afwijzen wanneer aanvaarding daarvan redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd". Zie onder meer Hoge Raad 14 november 2003, LJN AJ0513
Een volgende te beantwoorden vraag is dan ook of het voorstel van de werkgever op zichzelf genomen redelijk is en of er voldoende aanleiding was om dit voorstel te doen. Hierover heeft de Hoge Raad zich onder meer uitgesproken in het Stoof/Mammoet arrest van 11 juli 2008, LJN BD1847. De kantonrechter oordeelde dat de werkgever voldoende aannemelijk had gemaakt dat er sprake was van een noodzakelijke reorganisatie met het oog op het voortbestaan van de onderneming. Maar, zo stelde de kantonrechter, daarmee was nog niet gegeven dat het onderliggende voorstel ook redelijk was. De kantonrechter gaat vervolgens uitvoering in op de lange periode en de wijze waarop de werknemer zich voor het bedrijf heeft ingezet en komt uiteindelijk tot de conclusie dat het voorstel niet redelijk is. Daarbij plaatst de kantonrechter nog wel de kanttekening dat niet ieder voorstel tot aanpassing van het salaris en/of functiewijziging onredelijk zal zijn. De werkgever werd veroordeeld om de werknemer weer toe te laten tot de werkplek in de functie servicemanager tegen het eerder overeen gekomen bruto maandsalaris van 5.043,88. Om het vonnis kracht bij te zetten werd de werkgever ook veroordeeld tot het betalen van dwangsommen, oplopend tot maximaal 100.000,- indien deze met de uitvoering van het vonnis in gebreke zou blijven.

Naschrift
Uit deze zaak blijkt in ieder geval dat werknemers niet in alle gevallen eenzijdige wijzigingen in de arbeidsovereenkomst kunnen weigeren. Veel hangt af van de omstandigheden van het geval waarbij een belangenafweging (de bedrijfseconomische noodzaak enerzijds versus de gevolgen voor de werknemer) ook in het nadeel van de werknemer kan uitpakken.
De arresten van de Hoge Raad kunnen daarbij leidend zijn. Werknemers die in een dergelijke situatie terecht komen doen er dan ook goed aan juridisch advies in te winnen.

Advocaat:
Mr Peter P. Klokkers

Bron:
Rechtbank Rotterdam sector kanton, 24 februari 2012, LJN BV6734


Plaats een reactie

Naam:
E-mail adres:
Reactie:
 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam