Actualiteiten

15 februari 2011

De valkuilen bij koop op afstand

Koop op afstand is een overeenkomst met aanbieders van goederen via de elektronische snelweg. Maar ook diensten worden vaak op die wijze overeengekomen. Daar zitten nogal wat valkuilen bij, zoals bijvoorbeeld de aanvangsdag van de wettelijk geregelde bedenktijd van zeven werkdagen. Zie de artt. 46a bij c,  46i zesde lid en 46d van Boek 7 BW Met name aanbieders van televisie- internet- en telefoondiensten trachten u een loer te draaien.

In een zaak tegen Tele2 Nederland ging het om de vraag wanneer de bedenktijd was aangevangen van een overeenkomst tv/telefoon/internet. Tele2 stelde zich op het standpunt dat deze was gaan lopen vanaf de dag dat de overeenkomst (telefonisch) was overeen gekomen Dat was volgens Tele2 28 juni 2008. De te leveren diensten konden echter pas aanvangen nadat een modem en decoder zou zijn geïnstalleerd en die installatie was gepland op 12 augustus 2008. De betreffende klant had inmiddels via haar buren, die een zelfde pakket hadden aangeschaft bij Tele2, vernomen dat de tv-ontvangst slecht was vanwege het feit dat de zendmast op te grote afstand stond. Verder was gebleken dat het niet mogelijk was een tweede televisie aan te sluiten op het door Tele2 door te geven signaal, iets wat destijds wel uitdrukkelijk naar voren was gebracht. Op 1 augustus 2008 liet de klant Tele2 weten van de overeenkomst af te zien en werd op 7 augustus 2008 de afspraak met de monteur afgezegd. Bij die gelegenheid werd de overeenkomst (nogmaals) telefonisch opgezegd.

Hoewel er nog niets was geleverd en er geen stekker in de muur was gestoken nam Tele2 met deze gang van zaken geen genoegen. Tele2 hield haar (ex)klant aan de overeenkomst en vorderde ijskoud de abonneekosten over de periode 25 juli 2008 tot en met 24 juli 2009. Nadat incassodreigingen niet het beoogde resultaat hadden, werd de ex-klant uiteindelijk gedagvaard bij de kantonrechter. Tele2 vorderde daarbij een bedrag van € 567,81 inclusief rente en incassokosten.

De kantonrechter stelde vast dat er wel een rechtsgeldige overeenkomst tot stand was gekomen, maar stelde verder vast dat er, voordat de wettelijke bedenktijd was aangevangen, al was opgezegd. Volgens de kantonrechter kon de wettelijke bedenktijd nooit eerder in gaan dan de datum waarop daadwerkelijk van de overeengekomen diensten gebruik kan worden gemaakt en dat zou in dit geval 12 augustus 2008 zijn. De overeenkomst was dus tijdig en rechtsgeldig beëindigd. Daarom werd de vordering van Tele2 afgewezen en diende Tele2 ook de kosten van de procedure te betalen

Indien u in een dergelijke situatie beland bent en er ook al ontvangstapparatuur (bijvoorbeeld een modem) is geleverd, dan doet u er goed aan de geconstateerde gebreken zo snel mogelijk te melden, liefst schriftelijk per email en aangetekende post. U dient daarbij dan aan te geven de overeenkomst wegens wanprestatie te ontbinden. Vaak is men geneigd om te schrijven dat de overeenkomst wordt opgezegd, maar dat is in dit soort gevallen niet de juiste juridische kwalificatie. In dit geval stoorde het feit dat er was opgezegd de kantonrechter blijkbaar niet, wellicht omdat dit voor aanvang van de bedenktijd was gedaan.  De geleverde ontvangstapparatuur kunt u dan eventueel nog later (per aangetekende post) terugsturen. Mochten er, nadat de bedenktijd is verstreken, storingen optreden die niet kunnen worden verholpen, dan kunt u uiteraard op die gronden ook de overeenkomst wegens wanprestatie ontbinden.

Advocaat:
Mr Peter P. Klokkers

Bron: Rechtbank Haarlem, sector kanton, 11 november 2010 LJNBO9358


 


Plaats een reactie

Naam:
E-mail adres:
Reactie:
 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam