Actualiteiten

12 augustus 2011

Schending ziekteverzuimvoorschriften leidt niet tot ontslag

Werknemers die ziek zijn moeten dat bij de werkgever melden op de voorgeschreven wijze. In veel CAO’s zijn gedragsregels daarover opgenomen. Wat vaak in die voorschriften staat is onder meer dat de zieke werknemer steeds bereikbaar voor de leidinggevende moeten zijn en het adres dient op te geven waar hij tijdens ziekte verblijft als dat een ander adres is dan het bij de werkgever en arbodienst bekende woonadres. Het niet nakomen van die voorschriften zal in veel gevallen leiden tot het niet betalen van ziekengeld (loon gedurende ziekte). Ontslag op staande voet is echter niet toegestaan zoals weer eens uit onderstaand praktijkvoorbeeld blijkt.

ABN AMRO Bank heeft aan mevrouw A. op 12 juni 2006 een brief gezonden waarin de bank haar op staande voet ontslaat wegens het niet bereikbaar zijn voor controle door de arbodienst en overtreding van de gedragsregels bij arbeidsongeschiktheid. A is hier tegenop gekomen. Bij vonnis d.d. 16 oktober 2006 heeft de kantonrechter Breda in kort geding  de bank veroordeeld tot doorbetaling van het verschuldigde loon. De bank had inmiddels ook een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend bij de kantonrechter en dat verzoek is gehonoreerd. De arbeidsovereenkomst werd per 1 november 2006 ontbonden.

De rechtsstrijd beperkte zich tot de periode die loopt van 12 juni t/m 31 oktober 2006.

De bank liet het er niet bij zitten en ging van het kort gedingvonnis in hoger beroep. Bij het gerechtshof in Den Bosch vond de bank een gewillig oor. Het vonnis van de kantonrechter werd vernietigd en mevrouw A moest het inmiddels door de bank betaalde loon plus kosten ad € 11.349,16 terug betalen. Omdat het hier ging om kort geding procedures is de zaak ook bij de bodemrechter voorgelegd. Bij vonnis van 1 juli 2009 gaf de kantonrechter te Hilversum de ABN AMRO Bank gelijk. Van dat vonnis kwam mevrouw A bij het Gerechtshof te Amsterdam in hoger beroep en die gaf haar weer gelijk.

Het ontslag was gegeven door het feit dat mevrouw A tijdens haar ziekte bij een zuster in Hilversum verbleef en dat niet bij de bank had gemeld. Daardoor was ze voor haar werkgever en de arbodienst onbereikbaar. Bij een tussenbezoek aan haar woning zag ze inmiddels post van de bank en meldde ze haar verblijfadres alsnog bij de arbodienst. Wat ze vergat was op te geven dat het adres van haar zuster ook voorlopig haar verpleegadres zou blijven. Daarom stuurde de bank brieven aan haar woonadres die dus niet werden beantwoord. Van het een kwam uiteindelijk het ander: ontslag op staande voet wegens het onbereikbaar zijn bij ziekte.

Het hof achtte deze omstandigheden echter onvoldoende om het ontslag op staande voet te rechtvaardigen. Daarbij speelde ook een rol dat mevrouw A voordien boventallig was verklaard wegens een reorganisatie en dat de bank dus sowieso geen werk voor haar had (maar wel loon moest door betalen). Verder betrok het hof de ernst van de gevolgen van het gegeven ontslag in zijn overweging en dit mede afgezet tegen de ramkoers die de bank in deze zaak had gevolgd.

Uit de uitspraak blijkt dat er dus meer aan de hand moet zijn om in dergelijke omstandigheden over te mogen gaan tot ontslag op staande voet. Het hof benadrukte nog wel dat de werkgever het recht had om de loonbetaling op te schorten, maar dat deed zich in deze zaak niet (meer) voor vanwege het ontslag. Zieke werknemers doen er dus goed aan om de voor hen geldende voorschriften bij ziekte paraat te hebben en zich daar nauwgezet aan te houden ter voorkoming van het stopzetten van loondoorbetaling bij ziekte.

Advocaat:
Mr Peter P. Klokkers

Bron: Gerechtshof Amsterdam 3 mei 2011 LJN BQ5705                       


Plaats een reactie

Naam:
E-mail adres:
Reactie:
 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam