Actualiteiten

20 september 2011

Geen Ouderschapsplan? Dan ook geen echtscheiding!

Over kinderen die gedurende een huwelijk worden geboren wordt door beide ouders gezamenlijk gezag uitgeoefend. Ook na een echtscheiding blijft er sprake van gezamenlijk gezag. De wetgever heeft het van belang geacht dat ten behoeve van het gezamenlijke gezag na een  echtscheiding een zogeheten ouderschapsplan door partijen is opgesteld waarin een aantal zaken zijn geregeld.

Op grond van artikel 815 tweede lid sub a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dient een verzoekschrift tot echtscheiding een ouderschapsplan te bevatten ten aanzien van de minderjarige kinderen waarover gezamenlijk gezag wordt uitgeoefend. In onderstaande casus was daarover geen overeenstemming bereikt.

De man had een echtscheidingsverzoek ingediend maar daarbij was geen ouderschapsplan gevoegd. De zaak kwam ter zitting bij de rechtbank en daar bleek het volgende. Hij had weliswaar een ouderschapsplan opgesteld en dit aan de vrouw toegezonden, maar deze had daarop niet gereageerd. Bij navraag door de rechter bleek dat de man in het ouderschapsplan te kennen had gegeven geen omgangs- of een zorgregeling met de drie minderjarige kinderen te willen. Verder had hij te kennen gegeven geen bijdrage te willen betalen in de kosten van opvoeding en verzorging van de kinderen en diende de vrouw alleen het gezag uit te oefenen.

Tijdens de zitting (waar de man overigens ontbrak en zich door zijn advocaat liet vertegenwoordigen) bleek niet dat er alsnog overeenstemming bereikt kon worden over de zorg- en opvoedingstaken en de wijze waarop partijen elkaar over de kinderen informatie zouden verschaffen. Ook was niet gebleken dat de kinderen op enigerlei wijze hierbij betrokken waren geweest of waren geconsulteerd over de gevolgen van het ouderschapsplan.

Artikel 815 zesde lid Rv maakt het voor de rechter mogelijk om in bepaalde gevallen zelf in een ouderschapsplan te voorzien. Dat is meestal het geval indien een ouderschapsplan niet kan worden overgelegd vanwege omstandigheden die niet in de macht van partijen liggen. Volgens de rechtbank deed zich dat hier niet voor. Sterker, de rechtbank achtte de houding van de man, waarin deze eenzijdig alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de kinderen afwees, in strijd met de bedoeling van een ouderschapsplan en de belangen van de kinderen. Om die redenen werd de man in zijn verzoek tot echtscheiding niet ontvankelijk verklaard.

Uit de uitspraak blijkt weer eens dat er bij echtscheiding niet te lichtvaardig over de toekomst moet worden gedacht. De wetgever heeft er welbewust voor gekozen dat -ook na echtscheiding- beide ouders de verantwoordelijkheid voor hun kinderen blijven nemen, hoe moeilijk dat in de praktijk soms ook te verwezenlijken is. Het is belangrijk dat dit gegeven bij het voornemen om te gaan echtscheiden goed onder ogen wordt gezien.

Advocaat:
Mr Peter P. Klokkers

Bron: Rechtbank Utrecht Familiekamer 16 februari 2011, LJN BR4126


Plaats een reactie

Naam:
E-mail adres:
Reactie:
 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam