Actualiteiten

3 oktober 2011

Ontruiming huurwoning na echtscheiding inwonende zoon

Als er sprake is van forse overlast wordt door verhuurders vaak het ontruimingswapen ingezet. Landelijke bekendheid kreeg een uit de hand gelopen burenruzie in de Amsterdamse Diamantbuurt. Maar ook elders in den lande speelt wel eens iets dergelijks zoals uit onderstaande zaak blijkt.

De zaak
Haag Wonen verhuurde een woning aan de familie A. De zoon van de familie A was enige jaren gehuwd met de dochter van de buren, hierna aangeduid als echtpaar B. Echtpaar B huurde hun woning ook van Haag Wonen. In 2006 kwam het tot een echtscheiding tussen de twee jongelieden. Vanaf toen verzuurden de betrekkingen tussen beide families. Het begon met verbaal geweld. Daarna vielen er klappen en werden vernielingen aangericht. Beide families deden regelmatig aangiften bij de politie tegen elkaar. In 2006 waren er meerdere incidenten, in 2007 leek het goed te gaan, in 2008 laaide de vete weer op en uiteindelijk liep het in 2010 zodanig ernstig uit de hand dat Haag Wonen overging tot het dagvaarden van beide families. De kantonrechter werd gevraagd de huurovereenkomsten te ontbinden en ontruiming binnen 3 dagen na betekening vonnis van beide woningen te bevelen.

De procedure
Haag Wonen baseerde haar vordering tegen beide huurders op toerekenbare tekortkoming (ook wel genoemd wanprestatie). Haag Wonen stelde zich blijkbaar op het standpunt dat beide huurders evenveel te verwijten viel. De kantonrechter wees de vordering tegen de familie A toe maar de vordering tegen echtpaar B af. Echtpaar B mocht in hun gehuurde woning blijven, niet omdat zij zich minder ernstig hadden gedragen dan de familie A, maar vanwege het feit dat zij twee inwonende gehandicapte dochters hebben voor wie de ontruiming onevenredig zwaar zou zijn.

De uitkomst van deze procedure was dus behoorlijk zuur voor de familie A die dan ook prompt in hoger beroep ging. Het hof was echter van oordeel dat er een dermate hoeveelheid incidenten was geweest waarmee gedurende een aantal jaren forse overlast werd veroorzaakt. Het veroorzaken van overlast is geen goed huurderschap, zodat er sprake is van een tekortkoming jegens Haag Wonen, aldus het hof. Op grond van artikel 265 van Boek 6 BW was Haag Wonen gerechtigd de huurovereenkomst te (laten) ontbinden. Wat in de beleving van het hof nog meespeelde was dat alle bemiddelingspogingen van Haag Wonen en de wijkagent vruchteloos bleven, terwijl evenmin was gebleken dat de buren weer in pais en vree leefden. Dat echtpaar B mag blijven zitten (Haag Wonen had geen hoger beroep ingesteld) doet aan de tekortkomingen van familie A niet af.

De grief van A dat een ontruiming binnen 3 dagen veel te kort was werd eveneens gepasseerd omdat Haag Wonen had toegezegd (onverplicht) een ruimere termijn te zullen hanteren als het vonnis van de kantonrechter zou worden bekrachtigd. Bovendien zegde Haag Wonen toe een andere woning te zullen aanbieden, zij het in de vrije sector, dus fors duurder. A verloor dus het hoger beroep en werd in de kosten (€ 1.543,-) veroordeeld.

Uit deze uitspraak blijkt weer eens dat huurders elkaar niet ongestraft kunnen dwars zitten. Hoewel de agressie zich niet direct tegen de verhuurder richt, is er bij dit soort burenruzies toch sprake van toerekenbare tekortkoming jegens de verhuurder. Dat heeft namelijk mede te maken met de (negatieve) uitstraling op de omgeving en daarmee de slechtere verhuurbaarheid van  andere woningen van de verhuurder. Vaak is er bij dergelijke grove incidenten ook sprake van vernieling van eigendommen van de verhuurder (in deze zaak was de voordeur van echtpaar B beschadigd en was een ruit ingegooid door gezinsleden van A.). Daarmee is dan ook al gegeven dat er sprake is van slecht huurderschap.

Advocaat:
Mr Peter P. Klokkers

Bron: Hof 's-Gravenhage, 16 augustus  2011 LJN BR4887


Plaats een reactie

Naam:
E-mail adres:
Reactie:
 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam