Actualiteiten

13 oktober 2011

Concurrentiebeding blijft na verlenging arbeidsovereenkomst in stand

Een concurrentiebeding is alleen geldig indien het schriftelijk wordt overeengekomen. Bij wijzigingen in de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld promotie) wordt nog weleens vergeten om het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk vast te leggen. Menig werkgever bijt daardoor als de werknemer verkast naar de concurrent in het zand. Bij simpele verlenging van de arbeidsovereenkomst kan dit anders liggen.

De zaak
VHB Nederland BV is een bedrijf dat is gespecialiseerd in elektrische draaideuren. De betreffende werknemer had  een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met daarin opgenomen een concurrentiebeding. Deze liep van rechtswege af eind februari 2004. Op 27 februari 2004 zijn partijen een schriftelijke “aanvulling op de arbeidsovereenkomst” overeen gekomen, houdende dat het dienstverband met zes maanden werd verlengd en het salaris wat werd verhoogd. Op 20 augustus 2004 zijn partijen weer een “aanvulling op de arbeidsovereenkomst” overeen gekomen. Dit keer werd de arbeidsovereenkomst omgezet in een voor onbepaalde tijd en werd een salarisverhoging per 1 september 2004 van kracht. Het schriftelijke stuk bevatte verder nog de tekst: “De overige bepalingen in de arbeidsovereenkomst blijven ongewijzigd”.

Op 20 mei 2010 zegt de werknemer bij VHB op tegen 1 augustus 2010. Op diezelfde dag tekent de werknemer een arbeidsovereenkomst met de firma Automatic Entrance (toen nog BV in oprichting). Hij komt daar per 1 augustus 2010 in dienst als verkoopleider. Automatic Entrance houdt zich bezig met de verkoop van automaten voor elektrische schuifdeuren. Bij brief van 11 juni 2010 wijst VHB haar werknemer op het concurrentiebeding en verbiedt hem om voor Automatic Entrance te gaan werken. Op 18 juni 2010 wordt werknemer door VHB op non-actief gesteld. Op 1 augustus 2010 treedt werknemer bij Automatic Entrance in dienst.

De procedure
VHB dagvaardt in eerste aanleg zowel werknemer als Automatic Entrance bij de voorzieningenrechter. Die ronde wordt door VHB verloren waarop zij zich in spoedappel tot het gerechtshof te Leeuwarden wendt. In die procedure voert werknemer voor het eerst aan dat het concurrentiebeding haar geldigheid zou hebben verloren omdat dit niet opnieuw (op 27 februari en/of 20 augustus 2004) schriftelijk is overeen gekomen.

Omdat dit het meest verstrekkende verweer is, behandelt het hof dat verweer het eerst. Het hof komt daarbij tot de conclusie dat het concurrentiebeding nog steeds geldig is. Het hof overweegt daartoe dat er geen sprake is van een nieuwe arbeidsovereenkomst, maar dat de oorspronkelijk aangegane overeenkomst slechts was aangevuld. Die aanvulling betrof slechts de duur van de arbeidsovereenkomst en wijziging salaris en niet de arbeidsverhouding tussen partijen. Daarom is er volgens het hof geen sprake van dat het concurrentiebeding “aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken”.

De werknemer trok in deze zaak uiteindelijk toch nog aan het langste eind. Het hof vond namelijk dat het concurrentiebeding niet van toepassing was omdat niet was gebleken van geschonden belangen van VBH door het in dienst treden bij Automatic Entrance. De bedrijven waren in slechts geringe mate elkaars concurrent en bovendien achtte het hof het niet aannemelijk dat de werknemer over bedrijfsgevoelige informatie van VHB beschikte.

Opmerking verdient dat kantonrechters in vergelijkbare zaken wel tot het oordeel komen dat er geen sprake meer is van een geldig concurrentiebeding. Werkgevers doen er dan ook nog steeds goed aan om bij verlenging of (geringe) aanvullingen van een arbeidsovereenkomst waarin een concurrentiebeding is opgenomen hieraan steeds uitdrukkelijk te refereren. Indien het om meer gaat, bijvoorbeeld een functiewijziging, dan dient er, zekerheidshalve,  steeds opnieuw -schriftelijk en eventueel aangepast- een concurrentiebeding te worden overeen gekomen. Het enkele verwijzen naar het eerdere concurrentiebeding kan namelijk niet voldoende blijken te zijn.

Advocaat:
Mr Peter P. Klokkers

Bron: Hof Leeuwarden, 22 februari 2011, LJN BQ1403


Plaats een reactie

Naam:
E-mail adres:
Reactie:
 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam