Private Financiers

1. No cure no pay.

Wat is no cure no pay?
No cure no pay betekent, dat de kosten van de behandeling van een zaak niet door u worden betaald, maar door een financier. Indien uw zaak gewonnen wordt, dan dient u de gemaakte kosten en een premie voor het gelopen risico alsnog aan die financier te betalen. No cure no pay is eigenlijk een bepaalde vorm van verzekering. De premie bestaat meestal uit een percentage van het geïncasseerde bedrag.
Voor advocaten is het verboden zelf als risico dragend financier op te treden. Wij kunnen echter wel zaken behandelen, die door een dergelijke financier betaald worden. Ook kunnen wij voor u kontakt leggen met een financier en u hieromtrent adviseren. Wel moet uw zaak zich dan hiervoor lenen.

Leent uw zaak zich voor no cure no pay?
Financiers zullen uw zaak alleen maar willen financieren, indien er voor de financier een goede kans bestaat aan uw zaak geld te verdienen. Het bedrag, dat de financier aan uw zaak kan verdienen moet voldoende zijn om andere zaken, die verloren zijn voor de financier ook te betalen.
De financier zal uw zaak alleen maar willen financieren, wanneer het om een groot belang gaat en de kans op succes groot genoeg is. Bovendien kan een financier er van af zien een zaak te financieren, wanneer de zaak te onoverzichtelijk is voor de financier en als de zaak te lang gaat duren naar de verwachting van de financier.

Rechtsbijstand op basis van no cure no pay?
Het is niet wenselijk, dat uw rechtsbijstandverlener zelf als financier en risicodrager voor u optreedt. Hij krijgt dan een te groot eigen belang bij uw zaak. Het lijkt wel, dat het belang van u en het belang van de rechtsbijstand verlener parallel loopt, maar dat is niet zo. Als u door uw rechtsbijstandverlener wordt geadviseerd, dan moeten er niet andere belangen mee spelen, die voor u niet duidelijk zijn.
Er zijn (vooral in de letselschade) rechtshulpverleners, die op basis van no cure no pay rechtsbijstand verlenen (en dus zelf als financier optreden). Let wel, dit zijn geen advocaten, er is geen toezicht op de kwaliteit en deze rechtsbijstandverleners mogen niet bij de rechtbank procederen. Het risico bestaat dat u uiteindelijk bij deze rechtsbijstandverleners uit het ongeregelde circuit teveel betaald en mogelijk ook nog voor kwalitatief slechte rechtsbijstand. Met eventuele klachten kunt u dan nergens terecht.
Het is beter niet met dit soort rechtsbijstandverleners in zee te gaan. Zoals hierboven al vermeld staat  kunt u wel een advocaat vragen uw zaak te behandelen en in overleg met uw advocaat een professionele financier hiervoor zoeken.

2. Rechtsbijstandverzekering
De polissen van rechtsbijstandverzekeringen geven u niet het recht zelf een advocaat in te schakelen. Meestal wordt u geholpen door een rechtsbijstandverlener, die in dienst van de verzekeringmaatschappij is. Deze rechtsbijstandverleners moeten niet alleen uw belang in het oog houden, maar ook het belang van de verzekeringmaatschappij. Nederland is het enige land in Europa, waar dit voorkomt. In de andere landen is dit ofwel verboden, ofwel het komt niet voor.
Ook naar ons oordeel is het niet wenselijk, dat een rechtsbijstandverlener zowel uw belang moet behartigen als het belang van een verzekeringmaatschappij.

Advocaat inschakelen
Zodra een advocaat ingeschakeld moet worden (bijvoorbeeld in geval van een procedure) heeft u wel het recht aan te wijzen welke advocaat u wilt. De verzekering zal u hierop waarschijnlijk niet wijzen. De verzekering heeft liever, dat hun eigen mensen uw zaak behandelen. Voor u kan het echter beter zijn een advocaat in te schakelen, die u zelf heeft uitgekozen.

Second opinion.
Op grond van de polis heeft u recht op een second opinion van een door u aan te wijzen advocaat. De rechtsbijstand verzekering moet dan op grond van de polis de advocaat, die u aanwijst inschakelen voor een second opinion. Indien u twijfelt aan de goede behandeling door de verzekeraar zelf is het verstandig een dergelijk second opinion te vragen.
Laat u zich door de verzekering hiervan niet afhouden. U heeft hiervoor premie betaald.
info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam