Actualiteiten

24 april 2018

HOEDT U VOOR DE GROTE LETTERTJES

In Nederland vindt verkoop plaats van kunststof kozijnen en deuren door middel van huis aan huisverkoop. Huisbezitters worden vaak onaangekondigd bezocht door vriendelijke verkopers die de voordelen van de aanschaf van kunststofkozijnen breed uiteen zetten en er steeds op hameren dat de huisbezitter tot niets verplicht is en aan niets vast zit. Er moet nog wel even ondertekend worden. En dan gaat het vies mis.

HOEDT U VOOR DE GROTE LETTERTJES

In Nederland vindt verkoop plaats van kunststof kozijnen en deuren door middel van huis aan huisverkoop. Huisbezitters worden vaak onaangekondigd bezocht door vriendelijke verkopers die de voordelen van de aanschaf van kunststofkozijnen breed uiteen zetten en er steeds op hameren dat de huisbezitter tot niets verplicht is en aan niets vast zit. Er moet nog wel even ondertekend worden. En dan gaat het vies mis.

 

De zaak
Echtpaar Janssen heeft op 19 juni 2012 thuis een bezoek gehad van de heer R.  namens Design Bouw. De heer R. heeft met Janssen gesproken over de koop en montage van kunststof kozijnen en deuren voor de (geschatte) prijs van € 12.840,-, inclusief btw. Tijdens dat gesprek heeft  R. een voorbedrukt formulier ingevuld. R. heeft van de kozijnen en deuren geen maten genomen. Op het formulier staat onder meer vermeld:

“Koopovereenkomst”

(…)

“Deze overeenkomst kan door u ongedaan worden gemaakt binnen acht dagen nadat u een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Zolang hoeft u nog niet te betalen. Als u wilt opzeggen kunt u dat het beste doen bij aangetekende brief of briefkaart uiterlijk zes dagen nadat u zelf de overeenkomst hebt ondertekend. Uw brief of briefkaart komt dan op tijd aan. Hieronder vindt u een formulier, dat als opzeggingsbrief kunt gebruiken, nadat het is ingevuld.”

Het formulier is ondertekend door Janssen in het vakje “Handtekening koper”, en door diens echtgenote in het vakje “Handtekening partner” en door R. in het vakje “Handtekening adviseur” .

Bij brief van 28 november 2012 heeft Design Bouw aan Janssen onder meer geschreven:
“Op 19 juni 2012 heeft u met ons bedrijf een koopovereenkomst gesloten voor de levering en plaatsing van producten onder voorbehoud van financiering voor het bedrag van € 12.840,--.
Nu willen wij graag weten wat de status is, is de financiering al rond en kunnen wij al een afspraak maken om in te komen meten zodat wij de order in productie kunnen nemen en kunnen komen plaatsen. (…).”

Per e-mail van 17 december 2012 laat echtpaar Janssen weten dat zij geen financiering kunnen verkrijgen en dat het, gelet op de crisis, ook niet wenselijk is om schulden aan te gaan. Janssen stelt dat tijdens het gesprek met R. door deze duidelijk is aangegeven dat zij nergens aan vast zitten en dat de verkoopovereenkomst vernietigd wordt.

 

Design Bouw laat het er niet bij zitten en stelt dat er op 19 juni 2012 een koopovereenkomst ter waarde van € 12.840,00 tot stand is gekomen en in stand is gebleven. Indien Janssen van de koopovereenkomst had willen afzien dan had hij die binnen acht dagen schriftelijk moeten ontbinden en/of binnen 30 dagen twee financieringsafwijzingen moeten overleggen. Door dit na te laten is de koopovereenkomst onherroepelijk geworden. Bij brieven van 24 juli 2013, 12 september 2013 en 3 september 2014 heeft de advocaat van Design Bouw Janssen gesommeerd tot betaling van de vergoeding van 30% van de verkoopprijs zijnde € 3.852,- op grond van artikel 9 lid 2 van de Algemene Voorwaarden (AV) en € 510,20 aan buitengerechtelijke incassokosten. Janssen heeft niet betaald. Design Bouw heeft haar vordering voor gelegd aan de kantonrechter en daarbij in het zand gebeten. Vervolgens is Design Bouw in hoger beroep gegaan bij Hof Amsterdam.

 

Hof Amsterdam
Nadat over en weer stukken zijn gewisseld komt het Hof toe aan een tussenbeoordeling. Het hof stelt allereerst vast dat op het door Janssen ondertekende formulier duidelijk het woord “Koopovereenkomst” staat. Het Hof gaat er dus vanuit dat Design Bouw op dat punt gelijk heeft. Nu Janssen echter stelde dat de heer R. steeds zei dat hij aan niets vast zou zitten, mag Janssen daarvan bewijs leveren door middel van getuigenverhoor,  van o.a. de heer R. Hiermee staat Janssen dus al op achterstand. Als het Janssen niet lukt zijn stellingen te bewijzen dan blijft de koopovereenkomst bestaan. Door de opzegging door Janssen is dan de vraag hoeveel schadevergoeding er moet worden betaald aan Design Bouw. Het Hof concludeert daarvan reeds dat 30% van de koopprijs als schadevergoeding, gelet op de financiële onderbouwing daarover door Design Bouw, passend is. Het annuleringsbeding van artikel 9 lid twee AV vindt het Hof dan ook niet onredelijk bezwarend.

 

Conclusie en advies
Deze zaak bewijst weer eens dat consumenten uiterst voorzichtig en terughoudend moeten zijn met het ondertekenen van formulieren of welke stukken dan ook, hoe lief leuk en aardig de verkoper ook mag zijn. Het is immers zijn broodwinning (provisie) om u tot kopen te verleiden. Daarbij komt dat de heer R. op zich wel gelijk had door te zeggen dat de Janssens nergens aan vast zouden zitten. Zij konden immers binnen acht dagen schriftelijk annuleren. Maar in de praktijk gebeurt dat zelden en acht dagen zijn snel om, nog afgezien van de risicovolle postbezorging in de huidige tijd waardoor de annulering te laat kan binnen komen. Voorkomen is dus ook in deze gevallen beter dan genezen! Als u dus in een dergelijke situatie komt te belanden, vraag de adviseur dan altijd om het te onder-tekenen formulier/schriftelijk stuk achter te laten en de volgende dag terug te komen. U bent dan in de gelegenheid om in alle rust de offerte te overdenken.

 

Amsterdam, 23 april 2018

mr. Peter P. Klokkers, advocaat

 

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 27 maart 2018, www.rechtspraak.nl/ecli:nl:ghams:2018:1018

 


Plaats een reactie

Naam:
E-mail adres:
Reactie:
 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam